Slijedite ovih 7 jednostavnih principa, vaš život će se početi iz temelja mijenjati!

Kada je vrijeme materijalne krize ljudi prema novcu imaju sve više negativan stav. Neki ga žele i smatraju neophodnim, a neki kažu da novac kvari ljude. U nastavku možete da pročitate nekoliko važnih djelova iz knjige “Enrgija novca – Reiki izobilja”.

  1. Princip želje

Morate da snate zašto vam je novac potreban

Trebate odrediti koliko vam je novca potrebno mjesečno ili godišnje, poželjno je da jasno zamislite kako bi vaš život izgledao u izobolju.

 2. Princip cilja

Trebate odrediti svoje materijalne ciljve čije je postizanje uvjetovanje novce. Potrebno je da budete svjesni svojih dubljih cilljeca i smisla života.

3. Princip odluke

Morate da budete odluči u svojoj namjeri da osjetite svoj život u bogastvu. To je najznačajniji korak koji morate napraviti ako želite stupiti na stazu materijalnog blagostanja.

kreativan.info

Leave a Reply