PSIHOLOG ZORAN MILIVOJEVIĆ: U BRAKU LJUBAV NIJE DOVOLJNA!

Što se ljudi više vole, to im više smetaju međusobne razlike u predstavama o ljubavnoj vezi. Tako ljubav, umesto da pomogne da se stvari smire, dodatno pojačava važnost neslaganja u vezi.

Nestabilne veze su veoma naporne jer u njima partneri ponavljaju cikluse u kojima se smenjuju periodi stabilnosti i nestabilnosti. A kada raskinu ili se razvedu, ljudi to čine ne zato što im nije stalo, nego zato što im jeste stalo, ali ne mogu da naprave zadovoljavajuću vezu.

Kada se odluče na terapiju para ili partnersku terapiju, tada jasno vidimo da ljudi mogu da se snažno vole, ali da zbog razlika u konceptu veze ne mogu da naprave kvalitetnu, stabilnu i trajnu vezu.

Ono što radi partnerski terapeut jeste da im pomogne da shvate razlike u njihovim očekivanjima od veze i partnera i da im pomogne da prevaziđu ove razlike.

Ovih problema u vezama bi bilo daleko manje kada bi ljudi kada biraju svog partnera razmišljali o svom i partnerovom konceptu veze. 

Kada neko zna kakvu vezu želi da ima, tada treba da sazna da li i osoba koja mu se sviđa želi dovoljno sličan tip veze. 

Ako su njihovi koncepti veze nespojivi, tada je jasno da bez obzira na to kolika je privlačnost, strast i ljubav, da to dvoje ljudi neće moći da uspostavi dugoročniju stabilnu vezu.

Srećni do kraja života

Tipično je da većina nas ne razlikuje ljubav od ljubavne veze jer smo zahvaljujući decenijskom uticaju različitih medija postali kolektivno isprogramirani da verujemo u mit o tome kako je velika ljubav dovoljna da naše živote učini srećnima. 

Verujemo da je dovoljno pronaći pravu osobu koju ćemo isto tako snažno voleti kao i ona nas kako bismo trajno bili srećni. Kao u bajkama: “srećno su živeli do kraja života” bez objašnjenja kako i zašto im je to uspelo.

Ako razlikujemo ljubav od ljubavne veze, ako razlikujemo osobu od njenog koncepta ljubavne veze, tada ćemo lakše ostvariti kvalitetnu, stabilnu i trajnu ljubavnu vezu ili brak.

Nije dovoljno da nam je drugi veoma privlačan, nije dovoljno ni to da zaista želi ozbiljnu vezu, već da želi takvu ljubavnu vezu kakvu želimo i mi.

Autor: Zoran Milivojević