Skip to content

VAŽNO: ZA SVE KOJI POLAŽU NJEMAČKI JEZIK ZBOG VIZE U TOJ ZEMLJI STIŽE PROMJENA OD 1. AUGUSTA

  Podijelite sa prijateljima

  Na sajtu njemačke ambasade je objavljen informacioni list “Dokaz o poznavanju njemačkog jezika za izdavanje vize” sa aktuelizovanim informacijama

  Podnosioci zahtjeva za vizu moraju u svrhe različitih boravaka (između ostalog spajanje porodice sa suprugom, spajanja djece starije od 16 godina, zapošljavanje zdravstvenih radnika, Au-Pair) priložiti dokaz o poznavanju njemačkog jezika na odgovarajućem nivou prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (GER).

  Koji nivo poznavanja jezika Vam je potreban za određeni boravak, možete saznati iz odgovarajućih infolistova. Informacije o sadržaju i stepenu ispita na različitim jezičkim nivoima, i sl. možete pronaći pod linkom www.goethe.de/bih.

  Kao dokaz potrebno je priložiti uvjerenje o položenom ispitu njemačkog jezika, koje je izdato na temelju standardiziranog ispita o znanju jezika prema standardima „Association of Language Testers in Europe (ALTE)“.

  U postupku za izdavanje vize, Njemačka ambasada u Sarajevu trenutno priznaje certifikate o položenom ispitu od jezičkih instituta kako slijedi u nastavku:

  – Goethe-Institut e.V. (GI).
  – Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD):

  Od 01.08.2019. godine će Ambasada ponovo prihvatati ÖSD-certifikate iz Bosne i Hercegovine. Kod certifikata iz Bosne i Hercegovine je mjerodavan datum polaganja ispita za pojedinačne module, a NE datum izdavanja jezičkog certifikata. To znači da ispiti za pojedinačne module moraju biti položeni nakon 31.07.2019. godine. U suprotnom, priznavanje jezičkog certifikata neće doći u obzir.

  POPULARNO:  MAGNEZIJUM: OVAJ PRAH UBIJA SVE BOLOVE U TELU

  – TestDaF-Institut (TestDaF).
  – telc gGmbH (TELC), ukoliko je ispit položen u Njemačkoj.

  Svi ostali certifikati kao i potvrde raznih jezičkih škola, koje potvrđuju samo učešće na tečaju njemačkog jezika, se ne mogu priznati u postupku za izdavanje vize.

  Također se NE MOGU priznati dijelovi certifikata o položenom jeziku iz pojedinih vještina/modula „govor, pisanje, čitanje, slušanje“, nego samo cjelokupni certifikati o položenom jeziku koji obuhvataju sve 4 vještine/modula.

  Molimo obratite pažnju na to da certifikati o položenom ispitu njemačkog jezika koji obuhvataju četiri (4) modula i koji zadovoljavaju jezički nivo koji je Vama potreban za Vašu svrhu boravka u Njemačkoj, na dan podnošenja zahtjeva za vizu NISU stariji od godinu dana.

  Stariji jezički certifikati i oni sa starijim parcijalnim modulima neće biti priznati, prenosi “Byka“.