ZANIMLJIVO

STUDIJE POKAZALE: NOVO ANTITELO ASTRAZENECE PRUŽA DUGU I EFIKASNU ZAŠTITU ZA VISOKO RIZIČNE PACIJENTE

Podijelite sa prijateljima

Rezultati novih analiza iz dve studije faze III dokazuju da je novo-razvijeno dugodelujuće antitelo protiv COVID-19, koje je razvila kompanija AstraZeneca, visoko-efikasno i pruža dugotrajnu zaštitu kod ljudi sa visokim rizikom...

Kako je saopšteno iz te kompanije, jedna studija koja je proučavala dejstvo ovog antitela u prevenciji COVID-19 pokazala je smanjenje rizika od razvoja simptoma za 83% i 100% zaštite od ozbiljnih formi bolesti ili smrti.

Druga, dodatna studija, koja je analizirala primenu AstraZeneca antitela u terapiji ljudi već zaraženih sa COVID-19, pokazala je da ako se ovo antitelo primeni u roku od tri dana od početka prvih simptoma, rizik za dalji razvoj bolesti u ozbiljnu formu ili smrt je smanjen za 88%.

Novi podaci iz dve studije za AstraZeneca dugodelujuće antitelo pokazuju visoku efikasnost ove terapije u sprečavanju razvoja simptoma i vanbolničkom lečenju COVID-19 nakon jedne intramuskularne doze.

U studiji koja se bavila primenom antitela u okviru prevencije bolesti kod pacijenata koji nisu bili izloženi virusu pokazano je smanjenje rizika od 83% da se razviju simptomi Covid-19, čak i nakon šest meseci od davanja jedne intramuskularne injekcije od 300mg. 

Nijedan učesnik u studiji kome je dato AstraZeneca antitelo nije razvio ozbiljnu formu bolesti niti je zabeležen smrtni ishod usled Covid-19, ni nakon šest meseci od trenutka primene ovog antitela.

Ovi rezultati su naročito značajni za visoko-rizične grupe ljudi, kao i za ljude kod kojih postoji povećani rizik da su razvili nedovoljan stepen zaštite nakon primene neke od COVID-19 vakcina, kao sto su pacijenti na hemioterapiji, dijalizi, koji uzimaju lekove nakon izvršene transplantacije organa ili za stanja poput multiple skleroze i reumatoidnog artritisa.

Sto se tiče druge studije, koja je posmatrala efikasnost jedne doze AstraZeneca antitela kada se da pacijentima koji u trenutku primene već imaju blage do umerene simptome Covid-19, rezultati su pokazali da se smanjuje rizik od ozbiljnih formi ili smrti za 88% ako se ovo antitelo da u prvih tri dana od početka pojave prvih simptoma.

POPULARNO:  VEDRANA RUDAN: BEBE SU NAJSRETNIJE DOK STOJE NA RUBU MAJČINOGA GROBA

Ovi procenti dobijaju dodatno na težini ako se ima u vidu da su učesnici u studiji bili velikom većinom osobe sa visokim rizikom od razvoja ozbiljne Covid-19 infekcije ukoliko dodje do zaražavanja, što su ljudi koji već imaju utvrdjena druga prateća oboljenja, a sama injekcija antitela se dobro podnosila.

Hju Montgomeri, profesor medicine intenzivne terapije na Univerzitetskom koledžu u Londonu, i glavni istraživač u pomenutim studijama izjavio je ovim povodom da ovi ubedljivi rezultati pružaju sigurnost da ovo antitelo može pružiti pacijentima koji pripadaju grupaciji pod visokim rizikom dugodelujuću zaštitu.

– Dodatno je važno naglasiti da je šest meseci zaštite održano uprkos skoku pojave Delta soja kod ovih visoko-rizičnih pacijenata koji možda nisu adekvatno reagovali na vakcinaciju – rekao je on.

Mene Pangalos, izvršni podpredsednik kompanije AstraZeneca, i podpredsenik razvoja i istraživanja biofarmaceutika naveo je da je AstraZeneca antitelo “jedino razvijeno antitelo koje ima dugo dejstvo, a koje je u okviru studija faze III dokazalo benefit ako se da kao jedna doza i za svrhu profilakse kod ljudi koji nisu bili izlozeni COVID-19 virusa i za svrhu terapije COVID-19 kod već prisutnih simptoma”.

– Mogu da kažem da napredujemo sa zahtevima za registraciju ovog antitela kod regulatornih tela širom sveta i da smo zadovoljni što ćemo moći da donesemo ovu novu opciju u borbi protiv SARS-CoV-2 što je pre moguće – rekao je on.

Podsetimo, petog oktobra 2021. godine kompanija je potvrdila da je predala zahtev kod američke agencije za hranu i lekove (FDA) za odobrenje za mogućnost hitne primene antitela kod profilakse COVID-19. Prethodno je kompanija prihvatila snabdevanje SAD sa početnom ugovorenom količinom od 700.000 doza antitela, a dogovori sa drugim zemljama su u toku.

Izvor: Telegraf.rs/PR